Révolution!
Två böcker om Emmanuel Macron

Ruth Lötmarker skriver om Macrons självbiografi, Révolution, och Anne Fuldas Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, som lästa tillsammans kompletterar varandra. Medan Macron berättar om sin syn på politiken tar Fulda fasta på sociala aspekter, på paret Macron och…


Tankens betydelse
Alain Finkielkraut – La seule exactitude

I sin senaste bok, La seule exactitude (2016), beskriver den franske filosofen och litteraturvetaren Alain Finkielkraut tillståndet i landet, politiskt, socialt och kulturellt. Möjligen har den skrivits med tanke på årets presidentval. I fristående avsnitt kritiserar han, högt som lågt,…


En manual mot de reaktionära
Raphaël Glucksmann – Génération Gueule de bois

Raphaël Glucksmanns senaste bok, Génération Gueule de bois (En generation som fått tänka om), med undertiteln ”Handbok i kampen mot de reaktionära”, inleds med en skildring av vad som sker på Majdan eller Självständighetstorget i Kiev i december 2013, dit…


David Le Bailly – La captive de Mitterrand

Den 6 september 2012 skriver journalisten David Le Bailly ett långt brev till Anne Pingeot för att förklara att han tänker skriva en bok om henne. Han vill skriva om en epok, då pressen respekterade kända personers privatliv. För hans…


Alain Duhamel – Une histoire personelle de la 5e République

Blir det Juppé, Fillon eller möjligen Sarkozy? Kan Hollande bli omvald? Varför reser Bruno Le Maire så flitigt runt i landet och vilka är kvinnorna som är tillräckligt djärva? Detta är frågor som ställs i Frankrike inte bara med tanke…


Jul & Charles Pépin
Platon la gaffe

Av RUTH LÖTMARKER Stolt och en smula förfärad stiger den unge Kevin Platon in i det stora företaget Cogitops reception. Han har lyckats få en plats som praktikant. Receptionisten ber…


Frédéric Schiffter – Philosophie sentimentale & Le charme des penseurs tristes

Av RUTH LÖTMARKER Redan titlarna på filosofen Frédéric Schiffters böcker visar att han inte ser livet som någon glädjefest. Livet är tvärtom en mödosam och påtvingad historia. Det är…


Raphaël Enthoven – Un jeu d’enfant

Av RUTH LÖTMARKER Raphaël Enthoven är en filosofins praktiker. Han ser inte filosofin som ett upphöjt studieobjekt utan som ett redskap med vilket man kan analysera allt, från existentiella…


Thomas Rabino – L’autre Jean Moulin

Av RUTH LÖTMARKER Stor uppmärksamhet ägnas i Frankrike i år, sjuttio år efter hans död, åt Jean Moulin. Vid tyskarnas ockupation 1940 ställde han sig omedelbart och tveklöst i…