Vincent Descombes – Le parler de soi

Cogito, ergo sum. Jag tänker, alltså finns jag till. Så lyder i ett formelartat koncentrat den insikt som enligt många utgör övergången till den moderna epokens filosofi. Upptäckten av subjektiviteten, av utgångspunkten i det egna jaget, är en central beståndsdel…


Alain Finkielkraut – L’identité malheureuse

Av NICLAS JOHANSSON Ämnet för Alain Finkielkrauts senaste bok, L’identité malheureuse, är frågan om den nationella identiteten, eller skulle det kanske snarare kallas ingången till den meandrande serie av…


Camille Laurens – Encore et jamais. Variations

Av NICLAS JOHANSSON Essän är en fri genre. Essäisten kan pendla mellan det lärda och det upplevda, mellan det teoretiska och det anekdotiska, mellan det allmängiltiga och det personliga.…


Madman Bovary
Christophe Claro

Av NICLAS JOHANSSON Madame Bovary – utgiven i Paris 1857 – är ett monument i den moderna västerländska litteraturen, ett monument byggt på ironins och läsningens osäkerhet. Flauberts medkänsla…


Tarabisco
Frédérick Tristan

Av NICLAS JOHANSSON Frédérick Tristans nya bok, Tarabisco, handlar om gränsen mellan det egna och det andra och om följderna av att inte kunna upprätthålla gränserna. Huvudpersonen, Lucien Calicot,…