Jérôme Ferrari – Le Principe

Atomfysiken har onekligen förlorat en del av sin kulturella och estetiska prestige från det moderna samhällets genombrott i början av 1900-talet. Det är dessutom få historiskt orienterade forskare i Sverige som i dag bemödar sig om att blottlägga och diskutera…


Patrick Modiano – Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier

Av JOHANNES HEUMAN Finns det någon tydlig gräns mellan nedtecknade hågkomster och historieskrivning? Den franske historikern Pierre Nora har i ett ofta citerat verk om minnesplatser i Frankrike gjort…


Meurtres pour mémoire
Didier Daeninckx

Av JOHANNES HEUMAN Denna höst är det femtio år sedan Frankrikes koloniala krig i Algeriet (1954-1962) flyttades hem till gatorna i Paris. Våldet kulminerade i ett brutalt polisingripande den…