Roland Barthes och hans sorger

Av Erik Erlanson Roland Barthes levde i samma hushåll som sin mor, Henriette Barthes, från den dagen han föddes fram till hennes död den 25 oktober 1977. Dagen…


Antonin Artaud

Av ERIK ERLANSON Att bläddra sig fram i den franske författaren, regissören och skådespelaren Antonin Artauds samlade verk erbjuder många möjligheter att förvånas. Allt som allt upptar de…


Michel Deguy – N’était le cœur. Poèmes

I den samtida franska poesin måste, tillsammans med Yves Bonnefoy och möjligen Jacques Roubaud, Michel Deguy räknas som nestor. Av något skäl är han dock ännu inte vare sig översatt eller introducerad i Sverige. Deguy gav ut sin första diktsamling…