Den skarpa enkelheten
Kjell Askildsen. Novellkonstens mästare

”Det finnes for mange fine ord i verden”, säger Paulus i novellen ”Johannes oppmuntrende begravelse” i samlingen Et stort øde landskap. Paulus är åtti år och bör veta. …