Dansen går 
Byggnader, rivningar och det kollektiva minnet

Internationellt fordras i klimatkrisens spår numera ofta en hållbarhetskalkyl för att få riva ett hus. Så inte här. En av de senaste uppmärksammade och kontroversiella rivningarna gällde gamla Flickläroverket i Göteborg. Att en rivning inte bara innebär en förlust av…


Renässans och reformation
Erasmus och Luther

Hur förhöll sig egentligen renässansen och reformationen till varandra? Var de separata rörelser, den ena sekulär och den andra inomkyrklig, eller fanns det i själva verket närmare samband mellan dem? Ola Sigurdson, som i denna essä pekar på hur Luther…


De andras humorlöshet: Om yttrandefrihet och satir

I vår tid finns det förmodligen få anklagelser som är lika allvarliga som att säga att någon saknar humor. Humor anses allmänt, åtminstone i vår del av världen, vara ett omistligt värde, och även vittna om en tolerant personlighet med…


Om humor

Det händer att någon frågar mig vad jag forskar om. Humor, brukar jag svara då, humor och dess relation till människans existens och till teologin. Ett sådant svar kan leda till viss förvirring. För någon är det kanske märkligt att…


Yttrandefrihet

Av OLA SIGURDSON Titta på bilden. Satirteckningen publicerades i den sydafrikanska tidningen Mail & Guardian fredagen den 3 oktober 2014 och är ritad av den erfarne och…


Makt och myndighet i samtida populärfiktion

Av OLA SIGURDSON För ett tag sedan ägnade jag en hel del tid åt att titta på TV-serien House of Cards. Här möter vi Frank Underwood som i säsong 1 är statssekreterare och i säsong 2 vicepresident i Vita huset.…


James Joyces teologiska parodier

Av OLA SIGURDSON ”Introibo ad altare Dei” – ”Jag får gå in till Guds altare”. Så lyder den första repliken som yttras i James Joyces Ulysses. Det är Buck Mulligan som…


Undvika döden eller berika livet?
The Anticipatory Corpse: Medicine, Power, and the Care of the Dying
Jeffrey P. Bishop

Av OLA SIGURDSON Vilken kropp är det som medicinen är intresserad av? Eller kanske tydligare: vilken slags uppfattning om människans kroppslighet är utgångspunkten för den moderna medicinen? Detta är den fråga…


Narrativ medicin

Av OLA SIGURDSSON En av de mest framgångsrika nordamerikanska TV-serierna de senaste åren är serien om läkaren Gregory House, suveränt spelad av den brittiske skådespelaren Hugh Laurie, som precis…


Zombies i oss och utanför

Av OLA SIGURDSON Det går en zombie genom västerlandet. Ja, i själva verket går det inte bara en zombie utan en hel hord. Den samtida…