Om fiktion och verklighet

Av LARS HERTZBERG Kan det finnas något sådant som en sanningsenlig beskrivning av ett levnadslopp, en objektiv redogörelse för en politisk konflikt, ett krig, ett samhälle eller en förfluten tidsperiod? Eller är varje föreställning om något sådant en illusion? Det…


”Människan är ett rasistiskt djur”

Av LARS HERTZBERG I Dagens Nyheter (5.8.12) ingår ett kort referat, signerat Peter Wolodarski, av ett föredrag som Mats Lekander, professor i hälsopsykologi vid Karolinska institutet, höll vid ett symposium om…


Samvetet i samhället

Av LARS HERZBERG I Dagens Nyheter 5.8 hade Karin Svanborg-Sjövall en ledare där hon diskuterar brottspreventionens problem med utgångspunkt i domen i det s.k. Södertäljemålet, i vilket…


Att dra sig till minnes

AV LARS HERTZBERG Min första blogg på Dixikon handlade om minnet. Jag vill nu återkomma till temat, närmare bestämt till minnet som kunskapsform – till frågan vad det innebär att försöka dra…


Moralfilosofin lever i litteraturen

Av LARS HERTZBERG I en essä i den finlandssvenska kulturtidskriften Ny Tid (nr 32/2011) försöker Nora Hämäläinen komma till rätta med moralfilosofins skenbara…


Hajar med kartor

Av LARS HERZBERG BBC News rapporterar en vetenskaplig upptäckt: forskarna har kommit fram till att vissa hajarter navigerar med hjälp av mentala kartor. Rapporten bygger på en artikel i Journal of Animal Ecology. Påståendet…


Hur ekonomisk är människan?

Av LARS HERTZBERG Sveriges finansminister Anders Borg besökte Finland härom veckan. Han gav sin syn på varför Sverige klarat sig så bra i finanskrisen. Han trodde inte att det berodde på att Sverige hade…


Är förstapersonsperspektivet överskattat?

Av LARS HERZBERG ”Normalt brukar det känns fysiskt i kroppen, någonstans vid sidan 28, att det här kommer att bli bra. Men jag bara skrev och skrev, förbi sidan 100, utan att…


Susanne Bier och våldets dilemman

Av LARS HERTZBERG Den danska regissören Susanne Biers filmer (Elsker dig for evigt, Brødre, Efter brylluppet) koncentreras ofta kring moraliska konflikter och dilemman. I den senaste, Hævnen, väcker hon frågor kring vårt förhållande till våldet.…


Skvalforskning om värderingar

Av LARS HERTZBERG I Hufvudstadsbladet 4.12.10 kan vi ta del av en rapport om vad jag skulle vilja kalla ”skvalforskning” – i analogi med radions skvalmusik. Rapporten uppges handla om…


Om tillitens filosofi

Av LARS HERTZBERG En gång på 80-talet började jag intressera mig för frågor kring tillit. Jag blev förvånad över att det var så få filosofer som hade ägnat ämnet uppmärksamhet. Sedan dess har…


Koncentration eller snuttifiering?

Av LARS HERTZBERG Det är fashionabelt att klaga på snuttifieringen i vår tid. Alla meddelanden ska göras korta och koncisa, tidningsartiklar och föredrag ges inte det utrymme eller…


Kloka fåglar?

Av LARS HERTZBERG I min senaste blogg skrev jag om hur våra tankar om hjärnan och dess roll för människors och djurs beteende har starka aprioristiska drag: dvs de styrs i stor utsträckning av…


Högre tänkande?

Av LARS HERTZBERG I tidskriften Current Biology (augusti 2007) rapporterades det om förslagna kaledoniska kråkor (Corvus moneduloides) – enligt referat i Hufvudstadsbladet 25.4.2010: ”Fåglarna hissade först upp en kort…


(O)kritiskt tänkande

Av LARS HERTZBERG Behovet av kritiskt tänkande är just nu ett slagord inom universitetsvärlden. Och det är klart att universiteten borde fostra individer som inte går i maktens ledband, vare sig…


Förlåt för ingenting?

Av LARS HERTZBERG Danska tidningen Politiken har fått kraftig kritik för att den har bett om ursäkt för att publiceringen av Muhammedkarikatyrerna sårade muslimer. Jag vet inte om jag borde vara indignerad eller inte…


En kombination av väggar, lås och nycklar

Av LARS HERTZBERG Vi omger oss med väggar för att skydda oss mot köld, väta och ovänner, men tar upp öppningar i väggarna för att komma ut och…


Tingen i oss

Av LARS HERTZBERG Vi tänker oss ofta att vi kan få en klar föreställning om föremålens roll i vår kultur genom att iaktta människors beteende i ett köpcentrum. Vad vi ser där, anser vi, är människor fångna i sina konstgjorda…


Svartsjuka handlar inte om äganderätt

Av LARS HERTZBERG Det är en egendomlig kliché att svartsjuka bottnar i att man anser sig äga sin partner. De som tänker så menar ju att svartsjuka är uttryck för en illusion,…


Demokrati, paternalism eller vargflock?

Av LARS HERTZBERG Den politiska hösten i Finland har dominerats av den s.k. valfinansieringshärvan. Det har visat sig att politiker från de flesta partier, men främst av allt statsminister Vanhanen…


En gyllene regel?

Av LARS HERTZBERG Den bibeltext som är känd som Jesu bergspredikan (Matteus 5-7) uttrycker stränga krav och höga ideal, och samtidigt en innerlighetens etik: det centrala är den anda…


Vindarnas stad

Av LARS HERTZBERG Tillbringade just några stimulerande dagar i Chicago. Chicago är väl värd ett besök, även om staden under dessa dagar gjorde skäl för namnet The Windy City, belägen som den är…


Minnet – pålitligt otillförlitligt?

Av LARS HERTZBERG ”Palm leker med minnets skapande kraft i sättet som vi återberättar våra liv, i möjligheten att besvärja och förändra det förflutna, och visar samtidigt på minnets otillförlitlighet och identitetens obestämdhet…” Förlagsreklam…