Jon Elster – Reason and rationality

herkules_i_valet
Herkules i valet mellan Dygd och Lusta

Information den 18 juli 2009
Om risken att avlida på väg till röstlokalen är större än chansen att din röst verkligen får en avgörande betydelse i ett riksdagsval – varför går du då och röstar? Den medborgare, som helt och fullt skulle uppföra sig enligt ”the rational choice theory”, och därmed vara den rationella människan, skulle naturligtvis då aldrig gå och rösta i ett val. Likväl gör vi det nästan alla och det betraktas till och med som en medborgerlig skyldighet att göra det.

Kan alltså teorin om det rationella valet inte förklara allt? Är människan kanske inte en rationell entreprenör, som handlar enbart efter sin egennytta (tillsammans med all andra som också de handlar uteslutande efter sin egennytta) för att alla slutligen skall nå det för alla bästa målet?

elster_rationality
Vill du stödja Dixikon? Köp boken här!

Den välkände norske filosofen och sociologen Jon Elster hör till dem som menar det. I en kort bok (79 s.) publicerad av Princeton University Press, och anmäld i tidningen Information, för Elster fram inte bara kritik mot teorin utan gör sig också till  tolk för ett annat förnuft,

der er andet og mere end strategiske kalkuler. Det er et forsvar for en politisk rationalitet, som taler op til mennesket, i stedet for at tale det ind i en logik så mekanisk, at ingen vil kendes ved den. /…/ Han anbefaler derfor det, han kalder , en ide om fornuften. Elsters egen teori om fornuften tager udgangspunkt i forestillingen om fælles offentlige ’goder’, som ikke skabes automatisk ved, at hver enkelt lille privatperson forfølger sine egne mål. Disse goder kan ikke oversættes til værdier, men må snarere betragtes som overordnede hensyn.”

 

Läsa mera:

Loading

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).