Hans Joachim Schädlich – Kokoschkins Reise

Klicka på omslaget för att komma till Bokus
Av RICHARD SWARTZ

Sedan sin debut med Versuchte Nähe i slutet av sjuttiotalet, då uppbackad och beskyddad av Günter Grass, är den i DDR uppvuxne Schädlich en del av den större tyska litteraturen.

Dock har hans lakoniska och utanför alla moden hemmahörande konst aldrig vunnit någon större publik i Tyskland och kritikerna har väl varit mer respektfulla än entusiastiska.

Åtminstone det senare har nu radikalt ändrats genom denna längre berättelse (av slentrian snarare än berättigande försedd med beteckningen ”roman”). Lovorden är överallt genomgående.

Vad som berättas är enkelt och rakt. Den mer än nittioårige exilryssen Fjodor Kokoschkin, sedan fyrtiotalet emigrant och naturaliserad amerikan, bestämmer sig för att göra en sista resa till det Europa han upplevt nästan sedan förra seklets början. Resan tar honom till avgörande platser och stationer i hans liv: Petersburg, Berlin, Paris, Prag.

Sparsmakat och ytterst faktiskt berättar Schädlich med hjälp av sin hjälte förra seklets europeiska historia, och den emellanåt absurt torra redogörelsen framstår för oss läsare på nytt genom det kantigt-nyktra sätt på vilken den återges.

En djupdimension får framställningen genom kontrasten till den resa mellan kontinenterna medelst lyxkryssare som Kokoschkin, uppenbarligen ekonomiskt oberoende, kan tillåta sig: det nästan groteska luxuösa – och elakt ironiskt skildrade – livet till sjöss rimmar illa med kampen för att överleva från då. Och ändå handlar det om inte mer än ett drygt halvsekels tidsskillnad.

Ändå förblir Kokoschkins livssaga en pedantiskt noggrann redogörelse för ett ganska torftigt liv i marginalen: och Schädlich lyckas till fullo övertyga oss om att just denna obemärkthet, denna existens i obemärkthet och i tillvarons utkanter, var själva försutsättningen för att överleva det förra seklets europeiska katastrofer.

Richard Swartz

 

– Klicka här för fler böcker av Schädlich

– Klicka här för förlagets presentation av honom

– Klicka här för att lyssna på ett utdrag ur boken

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).