En gyllene regel?

Den barmhärtige samariten. Barnaltare i Enghave kirke
Den barmhärtige samariten. Barnaltare i Enghave kirke

Av LARS HERTZBERG

Den bibeltext som är känd som Jesu bergspredikan (Matteus 5-7) uttrycker stränga krav och höga ideal, och samtidigt en innerlighetens etik: det centrala är den anda i vilken du handlar, inte bara handlingarna i sig, och minst av allt hur dina handlingar ter sig i andras ögon.

Det sägs ofta att bergspredikans budskap är förtätat i den s.k. gyllene regeln (Matteus 7:12): ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.”

Detta har länge förbryllat mig. Den gyllene regeln omtalas ibland som om den uttryckte en särskilt beundransvärd moral. Men vad den säger är strängt taget bara att man ska ta hänsyn till andra, bry sig om varandra. Detta är väl ingenting märkvärdigt, utan snarast ett minimum av vad vi skulle vara redo att betrakta som ett moraliskt förhållningssätt. Vid sidan av maningar som att man ska vända andra kinden till eller att man bör älska sina fiender och be för dem som förföljer en, så utgör den gyllene regeln en ganska medelmåttig moral, helt bra i sig men ingenting att gå i taket för.

Tänker man sig att detta var allt som Jesus ville få sagt?

Gustave Doré – Bergspredikan (Wikimedia commons)

Kanske tänker man sig att den gyllene regeln formulerar ett motiv för att bry sig om andra? ”Genom att handla hänsynsfullt mot andra bidrar du till att andra behandlar dig hänsynsfullt.” Men om detta är tanken så reduceras ju den gyllene regeln till en simpel uträkning, som dessutom i många fall är falsk.

För det första fungerar detta bara mellan bekanta: även om du är hygglig mot människorna i din omgivning så har det ingen inverkan på hur du blir behandlad av människor du aldrig tidigare träffat eller som aldrig hört talas om dig. Och för det andra fungerar det inte heller alltid bland bekanta.

Eller är den gyllene regeln avsedd som ett handlingskriterium? ”När du är tveksam om hur du ska förhålla dig till en annan person, ska du fråga dig vad du själv skulle önska i motsvarande situation.” Men det är nog en usel ledtråd i många fall. Människor vill olika saker. (Tänk på någon som alltid ger andra i julklapp saker han eller hon själv skulle vilja ha.)

Vad regeln säger blir helt enkelt bara att vi måste ta hänsyn till andras önskningar, vilket ju måste betraktas som en självklarhet; hur våra egna önskningar kommer in i bilden förblir däremot oklart.

Bergspredikan är värd att läsa och begrunda. En stor del av den är vi dessutom bekanta med från talesätt vi hört oräkneliga gånger.

Men jag vill påstå att kärnan i bergspredikan inte kommer till uttryck i den gyllene regeln.

Lars Hertzberg

 

  • Den gyllene regeln återfinns inte bara i kristendomen, klicka här för fler exempel
  • I ett omdiskuterat tal i presidentvalskampanjen behandlade Obama religionerna och deras roll i samhället och nämnde då också Bergspredikan, som har ett ”så radikalt budskap att det är osäkert om vårt eget försvarsdepartement skulle överleva dess tillämpning”:

Dela artikeln:

Missa inget på Dixikon.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att skicka in din prenumeration ovan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig. Dixikon använder Rule för att sköta utskicken (läs här om deras Privacy Policy).