”Det som ni inte känner, skall ni inte bränna!” 
Johannes Reuchlin och bokbränningen

Om bokbränning av heliga skrifter alltid ska skyddas av yttrandefriheten eller vara brottsligt som hets mot folkgrupp, dvs som en handling riktad mot någons etniska ursprung eller trosbekännelse, är nu en fråga med stor aktualitet. Men bokbränning har otvetydigt och…


Den ständigt utmanade yttrandefriheten

Enligt institutet V-Dem vid Göteborgs universitet, finns det idag fler diktaturer i världen än liberala demokratier. 72 procent av jordens befolkning, 5.7 miljarder människor, lever under ett auktoritärt styre. Vägen dit går via en nedmontering av demokratiska institutioner som rättsväsende, yttrandefrihet och fria…


Yttrandefriheten
Den mänskligaste rättigheten?

Hans-Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet, diskuterar rättsvetaren Eric Heinzes bok The Most Human Right som argumenterar för att yttrandefriheten kanske är den mest fundamentala mänskliga rättigheten och en nödvändig förutsättning för alla andra rättigheter. Rasmus Paludans koranbränningar…


Politik och maffia

Av ÅKE MALM Det är dagen efter Den Stora Nyheten. Man tassar ut på svalen och hämtar in morgontidningarna. Där ligger två i pappersformat, La Repubblica och Il Messaggero. Båda har samma toppar: Il…


Munkavlen nästan på..

Av ÅKE MALM – Detta är mordet på demokratin och ett mord på yttrandefriheten. Från detta nu börjar massakern på friheten. Den som idag röstar ja till förtroendet för regeringen, säger ja…


Om Legge-bavaglio

Av ÅKE MALM Först en oroande nyhet från Berlin. Claudio Abbado har tagits in på sjukhus. Den legendariske dirigenten behöver minst 3 veckors vila för nya kontroller och medicinering. Han hade just återvänt från…


Förlåt för ingenting?

Av LARS HERTZBERG Danska tidningen Politiken har fått kraftig kritik för att den har bett om ursäkt för att publiceringen av Muhammedkarikatyrerna sårade muslimer. Jag vet inte om jag borde vara indignerad eller inte…


Berlusconi på domarejakt

Av ÅKE MALM, ROM Raimondo Mesiano är domare vid Milanotribunalens tionde civilrättsliga avdelning. Han har gått till historien efter att ha uttalat en dom mot Fininvest, familjen Berlusconis holdingbolag. Den säger:…