Det flyktiga minnets makt 
Om värdet av vittnesmål

Enligt gamla rättegångsbalken var ”två vittnen fullt bevis om de samstämmer” och domstolen i princip bunden av deras utsagor. Idag har vi en fri bevisvärdering som tillåter domstolen  att värdera en vittnesutsaga efter vad den är värd. Men vad är…


Ovilligt vittne

Av ÅKE MALM Detta händer också i Italien. Åklagarna ber hövligt att regeringschefen Silvio Berlusconi skall låta sig förhöras som vittne. Naturligtvis är alla åklagarna beredda att åka…