Om bonusar, moral och solidaritet

Länge har man här i Finland velat misstänkliggöra all kritik av överstora belöningar åt näringslivets höjdare: kritikerna har beskyllts för populism eller ren och skär avundsjuka. Men nu – långt senare än…