Tingens betydelse – än en gång

Av MERETE MAZZARELLA I en enkät avsedd att mäta människors grad av lycka – eller det som med en något mer vetenskapligt klingande term kallas ”subjektivt välbefinnande” – anses man uppenbarligen lycklig om man…