En shaman för vår tid 
Om Robert Bly (1926-2021)

Robert Bly är död 94 år gammal och en epok i amerikansk poesi är över. Bly förkroppsligade kulturlivet i USA under de senaste 50 åren och varje ny trend hade honom som upphovsman. Bo Gustavsson tecknar hans porträtt. Robert…


Den internationelle Tomas Tranströmer

Av IVO HOLMQVIST Engelsmännen blir sura för att Ian McEwan inte fick priset i år, irländarna för att Paul Muldoon fick stå över, syrianerna för att pengar och medalj gick Adonis näsa förbi, danskarna för…


Tomas Tranströmers pratbubblor i Auckland

Av IVO HOLMQVIST ”Tomas Tranströmers diktning är idag en internationell angelägenhet i den litterära världen” påstod Niklas Schiöler i sin bok om hans senare poesi, ”Koncentrationens konst”. Sedan dess har det gått ett dussin…


Nyt fra Danmark: Samlede Tranströmer, Bakkehus og ballade…

Av IVO HOLMQVIST Efter att ha köpt upp förlaget Cicero har Rosinante i Köpenhamn förstärkt sina positioner ytterligare. Det syns i katalogen för vårens utgivning som har imponerande bredd. Bland…


Dansk minimalism (4) – Simon Fruelund

Av IVO HOLMQVIST Lars Ardelius skrev en gång en rolig bok om utlandssvenskar, till dels säkert grundad på möten med sådana (han rör sig hemvant bland annat på Nya Zeeland). Titeln var…


Klockors klang i Malvern, Ystad och Brügge

Av IVO HOLMQVIST Om man kör västerut från Hereford hamnar man i Edward Elgars landskap som man gärna inbillar sig bildar bakgrund till hans symfonier och violin- och cellokonserterna, i ett tonspråk lika pastoralt som…


Om himlar, Mendelssohn och mera..

Ungefär i samma stund som Merete Mazarella skrev in i sin dator det tänkvärda citatet från Hans Ruins far, om stjärnhimlen ovan oss, dök ett par efterhängsna rader av Erik Gustaf Geijer om människans ensamhet under stjärnvalvet upp i mitt…