Besök i Bryssel

Av IVO HOLMQVIST Apropå Eva Mattssons intressanta Dixikon-diskussion av språken i Belgien och begreppet Belgitude, och Marianne Jeffmars svårighet att finna förläggare till en dagbok från Bryssel, se här några rader om…