Om en och ett och mask och fem

Av CECILIA CARLANDER När man undervisar man i svenska som främmande språk får man anledning att fundera på allt möjligt språkligt. Hade jag någonsin trott att jag en dag…