Om svenskhetens bevarande i utlandet

Av IVO HOLMQVIST Man kan, som Margareta Zetterström, beklaga att annandag pingst inte längre är helgdag i det alltmer sekulariserade Sverige: ”I stället har vi fått en nationaldag som är oss påtvingad ovanifrån – som något slags tröst för en…