Michael Kumpfmüller – Nachricht an alle

Av MARTIN LAGERHOLM Tyske Michael Kumpfmüller slog år 2000 igenom rejält med sitt debutverk, den episka skälmromanen ”Hampels Fluchten”, som för en handfull år sedan följdes av den såväl ämnes- som formmässigt stramare och…