Peter Tudvad om Kierkegaard (1) – Kierkegaards København

Av IVO HOLMQVIST Søren Kierkegaard var född på Nytorv 2 i Köpenhamn 1813, statsbankruttens år, “det gale Pengeaar, da saa mangen anden gal Seddel blev sat i Circulation”.…