Sommarläsning (9): Thomas Bernhard

Av IVO HOLMQVIST ”Tempo furioso” hade varit en lämplig upprepad undertitel för Thomas Bernhards många romaner och skådespel, särskilt de som är ett fortgående…