Italienska kvinnoromaner

Av MARGARETA ZETTERSTRÖM Man behöver inte vistas länge i Italien, eller följa italienska medier särskilt ingående, för att inse hur långt vi i Sverige — trots allt — kommit vad gäller jämställdhet mellan könen.…