Good girls go to heaven

Av MERETE MAZZARELLA ”Kristendomen suger. Prästen är homosexuell.” Så stod det i den första psalmbok jag i går, pingstsöndagen, i egenskap av kyrkvärd skulle lägga ett högmässoprogram i och tjugo minuter före gudstjänstens början överräcka till en Ekenästant. Nej, jag…