Ulrich Peltzer – Teil der Lösung

Av INGRID ELAM Hade Ulrich Peltzers Teil der Lösung skrivits i Sverige hade kritiken ropat Äntligen! En ny ”Röda rummet”! Men nu i videoövervakningens tid. Huvudpersonen är en man på trettiofem som hankar sig fram…