Om förundran, samtal och – starka knän..

Den finlandssvenska essäisten Hans Ruin citerar sin far: – ”Är det inte underligt, utbrast han, att människan har en stjärnhimmel över sig och ändå går upp i idel ermbarmlighet! Tänk om hon i stället hade ett vanligt tak över sig,…