En svensk Sherlock Holmes…

Av IVO HOLMQVIST En ny bok om hundra danska barnböcker 1555-2008 – mer om den i bloggen snart – får mig att fundera på vilka som skulle komma med i en motsvarande svensk…