Nikolaj Frobenius – Teori og praksis

Av ARNE MELBERG Teori og praksis är ett självbiografiskt arbete med bilder ur familjealbumet. Men det är också en roman. I inledningen använder Frobenius några långa noter till att diskutera ”självbiografins” förhållande till ”romanen”. Därefter följer en ”prolog”, där berättaren…