Den internationelle Tomas Tranströmer

Av IVO HOLMQVIST Engelsmännen blir sura för att Ian McEwan inte fick priset i år, irländarna för att Paul Muldoon fick stå över, syrianerna för att pengar och medalj gick Adonis näsa förbi, danskarna för…