Sommarläsning (5): Horace McCoy

Av IVO HOLMQVIST ”Du kan ingenting ta med dig dit du går” – hur översätter man den frälsningssången till engelska? Kanske med ”No pockets in a shroud”. Så…