Lysande introduktion till Avestaskrifterna

Inte bara islam utan nästan alla religioner idag hänvisar till en bok som deras anhängare betraktar som helig. För en av de äldsta kända religionerna, zoroastrismen, är det Avesta. Dess tidigaste delar, som man bedömer tillkom ca 1000 f.Kr., användes…


Luc Ferry – La Sagesse des Mythes

Ruth Lötmarker i SvD den 8 juni 2009 I en anmälan av Luc Ferrys (filosof och tidigare utbildningsminister i Frankrike) nyutkomna bok om de grekiska myterna, La Sagesse des Mythes, påpekar Ruth Lötmarker att…