Musik i nationens tjänst 
Ett tema med variationer

I sin bok The Necessity of Music redogör Celia Applegate för hur musiken i 1800-talets Tyskland kom att användas som ett medel för nationalistiska strävanden. Ruth Pergament har läst boken, vars ämne på flera sätt är högaktuellt också idag.  …


Jacques Attali – Bruits

Av RUTH LÖTMARKER Världen ska inte betraktas, man ska lyssna till dess musik. Det är den tes som författaren, ekonomen och musikälskaren Jacques Attali framför i sin helt…