Simone Veil – Une vie

Av LARS LINDVALL Sexton år gammal deporterades hon med sin mor och en syster till Auschwitz-Birkenau. Den älskade modern dog av sina umbäranden men Simone och systern Milou överlevde och kunde återvända till Frankrike.…