Minnet – pålitligt otillförlitligt?

Av LARS HERTZBERG ”Palm leker med minnets skapande kraft i sättet som vi återberättar våra liv, i möjligheten att besvärja och förändra det förflutna, och visar samtidigt på minnets otillförlitlighet och identitetens obestämdhet…” Förlagsreklam…