Angeles de Irisarri – Gentes de las tres religiones

Av STURE LINDGREN Irisarri är historiker, författare och journalist. Kanske behöver man den bakgrunden för att försöka göra ett hemma-hosreportage i digerdödens år 1348. I den situationen spelar det kanske inte så stor roll längre vad man hade för religion,…