Europa, Europa

Av PETER LANDELIUS Världsekonomin har internationaliserats fortare än politiken, och finansvärlden är nu minst sex gånger större än den reella ekonomi vars resurser den hade till uppgift att fördela på ett rationellt sätt. Finanskrisen blev ekonomisk kris som snart blir…