André och Raphaël Glucksmann – Mai 68 expliqué à Nicolas Sarkozy

Av JOHAN DAHLBÄCK I Frankrike är de intellektuellas ställning sådan att politikerna gärna vill ha dem på sin sida, så det väckte uppmärksamhet när André Glucksmann i en artikel i Le Monde anslöt sig…