Ett nytt litterärt pris i Sverige?

Är det inte dags att instifta ett nytt litterärt pris i Sverige? Så tänker jag när jag läser om årets Adelbert-von-Chamisso-pristagare. Sedan 24 år delas priset ut av Robert Bosch-stiftelsen till författare som skriver på tyska men har ett annat…