Lebensmensch

Det är 20 år sedan författaren Thomas Bernhard dog. Hela hans verk genomsyras av ett hat gentemot det inskränkta och nationalistiska Österrike. Han ville därför inte ens få sina verk publicerade i sitt hemland. När han som ung låg inlagd…