Enheduanna, prinsessa och prästinna 
Världens första författare

Danske Sophus Helle, som tidigare nyöversatt Gilgamesheposet till danska, har nu i boken Enheduana, The Complete Poems of the World’s First Author till engelska översatt det som finns att översätta av Enheduanna, en kungadotter – och överprästinna åt månguden Nanna…


En epok genom en person
Om filosofen Mary Hesse

Varför börjar man forska om något inom humaniora, vad väcker intresset och lusten? Margareta Hallberg berättar här om hur ett foto på en ensam kvinna bland 42 manliga filosofer fångade hennes intresse och kom att bli början på ett forskningsprojekt…


Kjolens dag

Det är inte så länge sedan en generation kvinnor tillkämpade sig rätten att bära byxor. Att kunna röra sig fritt och obehindrat var länge en jämställdhetsfråga. Men symboler ändrar betydelse över tid. I Bretagne aktualiserades frågan när några elever ville…