Att dra sig till minnes

AV LARS HERTZBERG Min första blogg på Dixikon handlade om minnet. Jag vill nu återkomma till temat, närmare bestämt till minnet som kunskapsform – till frågan vad det innebär att försöka dra…


Kloka fåglar?

Av LARS HERTZBERG I min senaste blogg skrev jag om hur våra tankar om hjärnan och dess roll för människors och djurs beteende har starka aprioristiska drag: dvs de styrs i stor utsträckning av…