De ovanliga och det vanliga

Vad vore världshistorien utan alla outsiders, fantaster och banbrytande utforskare av livet? Hur hade världen sett ut om den inte emellanåt släppte fram de individer som inte nöjer sig med tingens ordning eller etablissemangens skrivna och oskrivna lagar, utan drivs…