Klaus Rifbjerg – årets klassiker 2011

Av IVO HOLMQVIST Den självmedvetne Horatius visste att han med sin diktning hade upprättat ett monument som var varaktigare än om det gjutits i koppar, ”exegi monumentum aere perennius”. Man kan undra hur bestående dagens…