Marc Lambron – Les Menteurs

Av RUTH LÖTMARKER Claire, Karine och Pierre är på 60-talet studiekamrater med ambitionen att bli antagna vid elithögskolan Ecole Normale Supérieure. Claire och Pierre klarar inträdesproven, däremot inte Karine. De kommer att gå skilda…