Bruno Schulz, Cynthia Ozick och Galizien

Av IVO HOLMQVIST Steve Sem-Sandberg sällar sig genom sin utmärkta artikel i Glänta och nu på Dixikons hemsida till skaran skribenter som skrivit essäer om den gåtfulle Bruno Schulz. Dit hör både Philip Roth…


Drömmarnas republik
En essä av Steve Sem-Sandberg om Bruno Schulz (I)

Av STEVE SEM-SANDBERG En essä från tidskriften Glänta Drohobych In i staden kommer man via Krokodilgatan som i verkligheten heter Stryjgatan. Så här i november, när dagarna från morgon till kväll omges av ”halvdagerns gråa pälsbräm”, ser gatan märkligt nog…


Jerzy Ficowski – Bruno Schulz 1892 – 1942. Ein Künstlerleben in Galizien

Av RICHARD SWARTZ Bruno Schulz gäller vid sidan av Witold Gombrowicz och S. I. Witkiewicz som den store modernistiske förnyaren av den polska litteraturen under mellankrigstiden. Idag tillhör alla tre 1900-talsprosans klassiker. Schulz, också bildkonstnär,…