Den jyske hede och orren

Det industriella jordbruket har på många ställen successivt lagt stora tidigare obebodda och öde marker under plogen vilket inte bara lett till en önskad ökad produktion för att mätta en växande befolkning utan också till att växt- och djurarter som…


Dansk arkitektur

Av IVO HOLMQVIST För folk från Sydsverige – särskilt för skåningar – har Köpenhamn alltid mycket mer än Stockholm varit den naturliga huvudstaden. Min mors moster bodde i änden av…