J’accuse! – 1898-2018 
Om den ständigt närvarande antisemitismen

Titeln på Alexis Lacroix´ J’accuse…! 1898-2018 förlänger medvetet Zolas berömda anklagelse under Dreyfusaffären i slutet på 1800-talet ända in i vår tid. Antisemitismen har haft en framträdande plats inom franskt tankegods under minst 150 år och det är dags igen, menar Lacroix,…


Alain Pagés – Émile Zola. De J’accuse au Panthéon

[caption id="attachment_24147" align="aligncenter" width="500"]2008 var det hundra år sedan stoftet efter Emile Zola under högtidliga former fördes till Panthéon i Paris. Därmed fick Zola sin upprättelse efter alla de angrepp han hade utsatts för i samband med striden för Alfred…