Olaf Lind – Arkitekten Steen Eiler Rasmussen

Av IVO HOLMQVIST I källaren på Arkitektskolen i Århus förvaras trehundra lådor ljusbilder, tagna av arkitekten med mycket mera Steen Eiler Rasmussen. Han skänkte dem…