Martin A. Hansen hundra år

Av IVO HOLMQVIST ”Mit Navn er Johannes Vig. Sig ikke det Navn for hurtigt…” Så skriver huvudpersonen i Martin A. Hansens ”Løgneren”, ett par sidor in i…