Förnekat folkmord

Av IVO HOLMQVIST ”Armeniernas sak omfattas i synnerhet i västra Europa och Förenta Staterna med växande sympati.” Så är det, särskilt efter den turkiske premiärministern Erdogans arroganta uttalande häromdagen, att han…