Reinhart Koselleck – Vom Sinn und Unsinn der Geschichte. Aufsätzte und Vorträge aus vier Jahrzehnten

Av ANDERS BJÖRNSSON Reinhart Koselleck (1923–2006) var det som lärde mig att skilja på folk och nation. Den tyska nationen som politisk skapelse, sade han i en radiointervju…